Przedmiotowy projekt jest jedną z inwestycji przewidzianych do realizacji w wyznaczonym w Planie Regionie IX (Tabela 126, poz.3 WPGO 2012 – 2017).

Plan regionu

Gminy obsługiwane przez RZZO