Kontakt

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

www.rzzo.com.pl

tel. 62 503 37 00; fax 62 503 37 28
info@rzzo.com.pl
support@rzzo.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)