Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Zarząd Spółki:

  • Andrzej Strykowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Wojciech Moszczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marian Janicki - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Marian Grzesiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)