Władze spółki

Zarząd Spółki:

  • Marzena Wodzińska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Wojciech Moszczyński
  • Ewa Bąk
  • Michał Żabiński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)