Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Dnia 7 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska w sprawie przyznania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na poczet realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”

Informacja ta zwieńczyła ponad półtoraroczne starania Spółki o pozytywne zakończenie procedury aplikacyjnej o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”).

Przyznana dotacja zamyka budowę montażu finansowego dla projektu i pozwala na rozpoczęcie procedur przetargowych związanych z wyłonieniem Inżyniera Kontraktu, a następnie – wykonawcy projektu architektonicznego i robót budowlanych.

W najbliższych tygodniach trwać będą zatem intensywne prace nad formalnym wypełnieniem warunków jakie eksperci Ministerstwa Środowiska postawili przed RZZO Sp. z o.o. w przekazanym potwierdzeniu, a także negocjacje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które ostatecznie określą poziom uzyskanego przez Spółkę wsparcia.

Podpisanie umowy dotacyjnej zaplanowane jest na II połowę lutego 2014 r.

Informacje o otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania dostępne są również na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://www.wfosgw.poznan.pl/poiis/aktualnosci-poiis/przekazanie-warunkowego-potwierdzenia-dofinansowania-projektu-dla-rzzo-w-ostrowie-wlkp.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)