Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Dnia 23 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W podpisaniu umowy udział wziął Zarząd RZZO Sp. z o.o.  czyli Pan Andrzej Strykowski, Prezes Zarządu RZZO Sp. z o.o. oraz Pani Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, Wiceprezes Zarządu RZZO Sp. z o.o., a także współtwórca modelu finansowego i instytucjonalnego tej inwestycji - Prezes HOLDIKOM S.A. Pan Dariusz Kowalski oraz reprezentujący właścicieli Spółki - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pan Jarosław Urbaniak.

Podpisanie umowy było skutkiem prowadzenia w ostatnich tygodniach przez Zarząd RZZO Sp. z o.o. negocjacji odnośnie poziomu przyznanego dofinansowania, który ostatecznie został ukształtowany na poziomie 14.045.435,66 zł, ale przede wszystkim - zwieńczeniem ponad 1,5 rocznego wieloetapowego i trudnego procesu aplikacyjnego.

Koszt planowanej inwestycji to aż 47.342.895,75 zł.

Otrzymana kwota pozwoli na uruchomienie wreszcie procedur przetargowych na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, a następnie wykonawcy projektu i robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.  Inwestycja musi być zakończona do końca 2015 roku.

źródło: www.wfosgw.poznan.pl

Fotorelacja z podpisania umowy:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)