Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. rozpoczyna oficjalnie realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”. poprzez uruchomienie pierwszego przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Z uwagi na fakt, że przyznaną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację, RZZO Sp.z o.o. jako beneficjent i inwestor musi wydatkować najpóźniej do końca 2015 roku pierwszym dużym krokiem naprzód będzie szybkie wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Będzie on zarządzać całym procesem inwestycyjnym realizowanym w przypadku Ostrowa Wielkopolskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. To na Inżynierze Kontraktu spoczywać będzie w głównej mierze kontrola zgodności zawartego Kontraktu na projekt i roboty z warunkami technicznymi i technologicznymi inwestycji,  zapewnienie należytej jakości prac i dostaw, wreszcie dotrzymanie napiętych terminów realizacyjnych, a także innych warunków określonych szczegółowo w kontrakcie  na wykonanie projektu i robót budowlanych.

Wszystkie obowiązki Inżyniera Kontraktu wykonywane muszą być oczywiście zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce (w szczególności z prawem budowlanym), ale i warunkami  kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, tj. wg.FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs- Conseils). Wykonawca usługi wybrany zostanie na początku czerwca bieżącego roku.

Po wyłonieniu na mocy przetargu nieograniczonego Inżyniera Kontraktu i dokonanej przez niego ostatecznej weryfikacji opracowanych już przez Jednostkę Realizującą Projekt  dokumentów, a także ewentualnej optymalizacji rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym dla rozbudowy RZZO, zostanie ogłoszony najważniejszy i chyba najtrudniejszy przetarg – na projekt i wykonawstwo robót budowlanych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)