Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Dnia 12.08.2014 r. w siedzibie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim podpisano umowę napełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”.

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego przez Spółkę RZZO Sp.z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego, dokonano dnia 06.08 br. wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: OTS -IP   Sp. z o.o.  z Krakowa.

Z ramienia wykonawcy usługi firmę OTP -IP Sp.z o.o. reprezentował  Dyrektor Techniczny -Pan Janusz Jędrychowski. Zamawiającego z kolei poza Zarządem Spółki RZZO Sp. z o.o. reprezentował również Pan Jarosław Urbaniak - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego będącego większościowym udziałowcem spółki.

Usługa Inżyniera Kontraktu polegająca na zarządzaniu procesem inwestycyjnym jest kluczową, jeśli chodzi o terminową i poprawną realizację inwestycji dlatego też od niej w dużej mierze zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia, które dotowane jest środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po ostatecznej weryfikacji  przez Inżyniera Kontraktu Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji przetargowej na projekt i wykonawstwo robót RZZO ogłosi w trybie pilnym kolejny i najważniejszy przetarg rozpoczynający przygotowanie do realizacji rzeczowej inwestycji.

Poniżej fotorelacja z podpisania umowy.

Przetarg dla Inżyniera KontraktuPrzetarg dla Inżyniera KontraktuPrzetarg dla Inżyniera Kontraktu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)