Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Informujemy, że w związku z rozpowszechnieniem przez radnego Pana Macieja Klósaka na konferencji prasowej w dniu 2 września 2014 roku nieprawdziwych oraz oszczerczych informacji na temat działalności  RZZO Sp. z o.o., osób w niej zatrudnionych oraz realizowanego aktualnie projektu dotyczącego rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim,

Spółka podjęła niezbędne kroki celem zapewnienia ochrony prawnej, m.in. poprzez złożenie zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu czynu z art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z wnioskiem o pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Z uwagi na nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające dobra RZZO Sp. z o.o.  wypowiedzi, Spółka rozważa również wystąpienie na drodze cywilnej ze stosownym roszczeniem przeciwko Maciejowi Klósakowi.

Spółka ponadto zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  jako instytucji finansującej przedsięwzięcie związane z rozbudową RZZO Sp. z o.o. do zajęcia oficjalnego stanowiska w niniejszej sprawie.

Ubolewamy jednocześnie, że Spółka RZZO Sp. z o.o. stała się obiektem wyborczych rozgrywek kandydatów, a rozpowszechnianie  nieprawdziwych, nierzetelnych i istotnie szkodzących Spółce informacji, stanowi sposób dla kandydata na Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do pozyskania elektoratu w nadchodzących wyborach samorządowych.

Jednocześnie nadmieniamy, że celem merytorycznego odniesienia do wypowiedzi Macieja Klósaka oraz sprostowania przekazywanych przez niego informacji, Zarząd Spółki na dzień 9 września 2014 r. (wtorek) o godz. 13.00 zwołuje konferencję prasową.

Do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie spółki - ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim (sala konferencyjna HOLDIKOM S.A.) zapraszamy wszystkich zainteresowanych niniejszą sprawą. 

Oświadczenie - 2,4 MB

Zapraszamy również do obejrzenia materiału filmowego wyemitowanego przez TV PROART w dniu: 11-09-2014

materiał filmowy

Zarząd Spółki RZZO Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)