W dniu 23 października 2015 r. przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w obecności przedstawicieli Generalnego Wykonawcy - firmy Budimex S.A., Inwestora  - Spółki RZZO Sp. z o.o. oraz przedstawicieli firm podwykonawczych - Projektanta - firmy HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska z Poznania oraz dostawców urządzeń technologicznych: AK Nova Sp. z o.o. z Poznania oraz Falubaz Polska S.A. z Zielonej Góry dokonali oględzin postępu robót budowlanych dotyczących rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

Oględziny przeprowadzono w celu oceny zgodności stanu faktycznego przedsięwzięcia z informacjami zawartymi we wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji. Podczas spotkania stwierdzono zgodność założeń obiektów i urządzeń wnioskowanych ze stanem faktycznym realizacji inwestycji i nie wniesiono zastrzeżeń do harmonogramu realizacji prac.

Planowany termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego to połowa grudnia br., a wydanie tego dokumentu dla RZZO Sp. z o.o. będzie determinowało w niedalekiej przyszłości otrzymanie przez Spółkę statusu RIPOK - czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu IX, która obok instalacji w miejscowości Olszowa k. Kępna wpisanej już do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 - 2017 będzie obsługiwała 22 gminy z powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz milickiego.

Poniżej prezentujemy materiał zdjęciowy z oględzin zakładu: