Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

W styczniu br. Komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli Beneficjenta tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - firmy Budimex S.A. oraz zespołu Inżyniera Kontraktu - firmy OTS-IP Sp. z o.o. przeprowadziła procedurę odbioru końcowego inwestycji polegającej na rozbudowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. 

Komisja potwierdziła zakończenie robót budowlanych na dzień 22 grudnia 2016 roku oraz terminowość wykonania prac tj. od dnia 09 marca 2015r. do 22 grudnia 2015 roku. Potwierdzono również zgodność wykonanych robót z Kontraktem, czyli Wymaganiami Zamawiającego oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową. Nowo wybudowane obiekty spełniają założone wymagania programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.

Wartość wykonanych prac wyniosła 29.342.160,00 PLN netto.

Poniżej prezentujemy spot reklamowy obrazujący przebieg realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)