Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Dnia 24 lutego br. Spółka RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała pozwolenie zintegrowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umożliwiające przyjmowanie poszczególnych grup odpadów do instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Otrzymanie tego pozwolenia było zwieńczeniem długoterminowych starań Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu o jak najszybsze rozpoczęcie bieżącej działalności Spółki. 

Otrzymane pozwolenie zintegrowane pozwoliło na rozpoczęcie prób eksploatacyjnych prowadzonych przez załogę RZZO Sp. z o.o. przy udziale specjalistów Wykonawcy. Pozwolenie zintegrowane było jednym z niezbędnych załączników wniosku o Uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego jest podstawowym krokiemdo wnioskowania przez Spółkę RZZO w Ostrowie Wlkp. w sprawie nadania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim statutu Regionalnej Instalacji Przetwarzającej Odpady Komunalne w tzw. Regionie IX Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Dzięki podjętym działaniom, RZZO Sp. z o.o. będzie mógł obsługiwać mieszkańców z terenu 22 gmin z 4 powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego oraz pleszewskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)