Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

RZZO Wydarzeniem Gospodarczym Roku 2015

W dniu 18 marca 2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się gala plebiscytu „Ostrowianin Roku 2015”. Podczas uroczystości wręczono również nagrodę w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku 2015, którym wybrano budowę i powstanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Wśród nominowanych w tej kategorii były również zakup ostrowskiego oddziału Delphi przez Koncern Mahle oraz kontynuacja budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy pozwolenie na przyjmowanie poszczególnych grup odpadów

Dnia 24 lutego br. Spółka RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała pozwolenie zintegrowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umożliwiające przyjmowanie poszczególnych grup odpadów do instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Otrzymanie tego pozwolenia było zwieńczeniem długoterminowych starań Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu o jak najszybsze rozpoczęcie bieżącej działalności Spółki. 

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na terenie RZZO

W dniu 23 października 2015 r. przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w obecności przedstawicieli Generalnego Wykonawcy - firmy Budimex S.A., Inwestora  - Spółki RZZO Sp. z o.o. oraz przedstawicieli firm podwykonawczych - Projektanta - firmy HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska z Poznania oraz dostawców urządzeń technologicznych: AK Nova Sp. z o.o. z Poznania oraz Falubaz Polska S.A. z Zielonej Góry dokonali oględzin postępu robót budowlanych dotyczących rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w sprawie nieprawdziwych wypowiedzi ze strony Macieja Klósaka

Informujemy, że w związku z rozpowszechnieniem przez radnego Pana Macieja Klósaka na konferencji prasowej w dniu 2 września 2014 roku nieprawdziwych oraz oszczerczych informacji na temat działalności  RZZO Sp. z o.o., osób w niej zatrudnionych oraz realizowanego aktualnie projektu dotyczącego rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim,

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)