Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkała się w Ostrowie Wielkopolskim z przedstawicielami 22 jednostek samorządu terytorialnego, które przekazują odpady komunalne do RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorem spotkania, które odbyło się 7 maja, był Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, który posiada status Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych. Oficjalnego otwarcia i powitania gości oraz uczestników spotkania dokonała Pani Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie głos zabrał Andrzej Strykowski, Prezes Zarządu RZZO, który przedstawił aktualną sytuację spółki. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Wspomniane tematy zostały poparte wybranymi przykładami, jak należy je rozwiązywać.

Marzena Wodzińska, w swoim wystąpieniu obszernie przedstawiła założenia i zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Omówiono również planowane zmiany zapisów WPGO w kontekście pojawiających się problemów przepustowości instalacji i brakujących mocy przerobowych. Dużo uwagi poświęcono również obowiązkom, które są nałożone na gminy tj. ograniczenie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz wzrost zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie.

Na spotkaniu poruszono również temat zanieczyszczenia powietrza i uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie Wielkopolski. Podano przykłady skutecznej walki gmin ze smogiem, jak również dobre i złe praktyki w zachowaniach mieszkańców. 

Po oficjalnym wystąpieniu Marzeny Wodzińskiej, wywiązała się dyskusja podczas, której poruszono realne problemy gospodarki odpadami w samorządach. Wiele uwagi poświecono również zagadnieniom selektywnej zbiórki w kontekście przepisów szczegółowych i rozwiązań wdrażanych przez poszczególne gminy. W kuluarach Pani Marszałek odpowiadała na indywidualne pytania zadawane przez zaproszonych gości. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i działań w obszarze ochrony środowiska.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RZZO Sp. z o.o.

W dniu 5 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

W Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele Gmin objętych systemem świadczenia usług przez RZZO  Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Spółki RZZO Sp. z o.o.

Po przyjęciu porządku obrad podjęto m.in. uchwały w sprawach zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Spółki,

- sprawozdania Zarządu i  Rady Nadzorczej z działalności Spółki  za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

oraz jednogłośnie zostało udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Strykowskiemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki  z wykonania obowiązków za 2016r. 

Uchwała nr 14/2017

Uchwała w sprawie wysokości cen netto za usługi zagospodarowania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów S.p. z o.o w Ostrowie Wielkopolskim

   Cennik

 

RZZO nominowane do Wydarzenia Gospodarczego Roku 2016

RZZO nominowane do Wydarzenia Gospodarczego Roku 2016

17 marca 2017 r. po raz kolejny odbyła się Gala Finałowa najstarszego w regionie Plebiscytu „Ostrowianin Roku”. Miło nam poinformować, że w trójce wyróżnionych i nominowanych w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku 2016 ponownie znalazło się Otwarcie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)