Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Uchwała 3/2016 - Cennik

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług publicznych dla udziałowców Regionalnego Zakładu Zagaspodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Pobierz uchwałę

RZZO Wydarzeniem Gospodarczym Roku 2015

W dniu 18 marca 2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się gala plebiscytu „Ostrowianin Roku 2015”. Podczas uroczystości wręczono również nagrodę w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku 2015, którym wybrano budowę i powstanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Wśród nominowanych w tej kategorii były również zakup ostrowskiego oddziału Delphi przez Koncern Mahle oraz kontynuacja budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy pozwolenie na przyjmowanie poszczególnych grup odpadów

Dnia 24 lutego br. Spółka RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała pozwolenie zintegrowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umożliwiające przyjmowanie poszczególnych grup odpadów do instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Otrzymanie tego pozwolenia było zwieńczeniem długoterminowych starań Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu o jak najszybsze rozpoczęcie bieżącej działalności Spółki. 

Czytaj więcej...

Przeprowadzono procedurę odbioru końcowego

W styczniu br. Komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli Beneficjenta tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - firmy Budimex S.A. oraz zespołu Inżyniera Kontraktu - firmy OTS-IP Sp. z o.o. przeprowadziła procedurę odbioru końcowego inwestycji polegającej na rozbudowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. 

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)