Dane spółki

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Adres: ul. Staroprzygodzka 121 Ostrów Wielkopolski
Tel  62 503 37 00

NIP : 622-278-03-55

REGON: 30201714200000
KRS: 0000407668

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)