Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Przetarg dla Inżyniera Kontraktu rozstrzygnięty

Dnia 12.08.2014 r. w siedzibie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim podpisano umowę napełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg w ramach projektu - uruchomiony

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. rozpoczyna oficjalnie realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”. poprzez uruchomienie pierwszego przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Czytaj więcej...

Umowa o dofinansowanie z środków POIiŚ podpisana

Dnia 23 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Przyznana dotacja

Dnia 7 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska w sprawie przyznania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na poczet realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)